Ratkaisukeskeinen terapia

Ratkaisukeskeinen terapia on lyhytterapiaa. Se on tulevaisuuteen suuntautuvaa ja asiakaslähtöistä ratkaisujen etsimistä. Ratkaisukeskeisyydessä keskitytään asiakkaan omiin voimavaroihin, vahvuuksiin ja mahdollisuuksiin. Asiakkaiden omilla tavoitteilla, toiveilla ja ideoilla on suuri merkitys terapiassa. Ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa on keskeisenä inhimillisyys, luovuus, huumori, armollisuus ja tasa-arvoisuus.

Seksuaalineuvonta

Seksuaalineuvonnassa asiakkaalle annetaan ennen kaikkea lupa puhua ja ajatella seksuaalisuuteen liittyviä asioita turvallisessa ilmapiirissä. Mahdollisia ongelmia seksuaalisuuden alueella selvitellään ja etsitään niihin apua.

Seksuaalineuvonta ei koskaan sisällä fyysistä kanssakäymistä asiakkaan ja työntekijän välillä.

Seksuaaliterapia

Seksuaaliterapia on yksilö- tai pariterapiaa. Seksuaalisuus on yksi ihmisen herkimmistä alueista ja terapiassa luodaan luottamuksellinen vuorovaikutussuhde asiakaan ja terapeutin välillä, jolloin aroistakin aiheista voi puhua. Seksuaaliterapiasta voi saada apua esimerkiksi orgasmivaikeuksiin, erektio- ongelmiin, seksuaaliseen haluttomuuteen, seksiin liittyviin pelkoihin, pakonomaiseen käyttäytymiseen, traumaattisiin seksuaalisiin kokemuksiin sekä seksuaali- ja sukupuoli- identiteettiin liittyviin kysymyksiin. Seksuaaliterapiasta saa tukea myös parisuhdekysymyksiin ja – kriiseihin sekä oman minäkuvan vahvistumiseen, naiseuteen tai miehuuteen.

Seksuaaliterapia ei koskaan sisällä fyysistä kanssakäymistä asiakkaan ja terapeutin välillä.

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on vahvuuksiin perustuvaa käytännönläheistä ohjausta asiakkaan voimavarojen mukaan. Valmennus on ratkaisukeskeistä, konkreettista ohjausta ja pienien askeleiden ottamista kohti omia unelmia. Valmennuksesta saa kokonaisvaltaista tukea elämänhallintaan ja arjen toimivuuteen. Neuropsykiatrinen valmennus sopii esimerkiksi henkilöille, joilla on ADHD/ADD tai muita oppimisvaikeuksia, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sekä kaikille, jotka kaipaavat jollekin elämänsä osa-alueelle selkeyttä. Valmennustapaamisten pituus ja kokonaiskesto vaihtelee asiakkaan tarpeiden mukaan.

Psykofyysinen fysioterapia

Psykofyysinen fysioterapian tavoitteena on ihmisen kokonaisvaltaisen toimintakyvyn edistäminen. Psykofyysisyys on ihmisen kokonaisvaltaisuutta korostava ihmiskäsitys. Kehon tuntemukset vaikuttavat mieleen ja toisaalta tunteet ja ajatukset heijastuvat kokemukseen omasta kehosta ja samalla myös liikkumiseen. Psykofyysisessä fysioterapiassa huomioidaan myös hengityksen, asentojen ja liikkumisen nostamien tunteiden, ajatusten ja kokemusten merkitys ihmiselle. Psykofyysinen fysioterapia sopii mm. henkilöille, joilla on masennusta, syömishäiriöitä, paniikkioireita, stressioireita, unettomuutta, jännittyneisyyttä, ahdistuneisuutta tai uupumusta. Siitä voi olla apua myös pitkittyneisiin kiputiloihin tai jos asiakkaalla on vaikeuksia oman kehon tiedostamisessa tai traumasta/post-traumaattisesta stressireaktiosta aiheutuvia fyysisiä oireita.

Ratsastusterapia

Ratsastusterapia on kokonaisvaltaista, suunnitelmallista ja tavoitteellista kuntoutusta. Se on toiminnallinen terapiamuoto, jossa asiakas, terapeutti ja hevonen työskentelevät yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Erityisen terapiamuodon siitä tekee hevonen, sen herkkyys ja yhteistyöhalukkuus, kyky kantaa ihmistä sekä aktiivinen läsnäolo. Hevonen motivoi, palkitsee, antaa palautetta, tarjoaa luontaisen tavan koskea ja tulla kosketetuksi