Tavoitteet

Jokaiselle kuntoutujalle laaditaan henkilökohtainen hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa ilmenee kuntoutujan omat tavoitteet sekä keinot tavoitteiden saavuttamiseksi. Harjoittelemme yhdessä arkielämän taitoja ja tuemme kuntoutujaa harrastuksiin sekä kodin ulkopuoliseen toimintaan. Pidämme tärkeänä, että asiakkaamme saavat kuntonsa salliessa pikkuhiljaa otteen normaalista arki- ja työelämästä. Toimintakeskus Kulmakiven tarkoitus on nostaa mielenterveysongelmista kamppailevia sekä niistä selvinneitä työelämään.

Arki

Arki Tulevaisuuden Portissa muodostuu viikko-ohjelman tuomasta rakenteesta, mutta jokaisen asiakkaan viikko-ohjelma on yksilöllinen. Kun arkirutiinit hoitokodin sisällä alkavat sujua, otamme askeleita kohti työelämää tai koulutusta. 40km säteellä Hurukselasta löytyy useita valmentavia ammattikoululinjoja, joiden kanssa teemme yhteistyötä. Viikoittain viikko-ohjelmastamme löytyy "yhteinen tekeminen", jota teemme halukkaiden kanssa yhdessä. Ohjelmassa voi olla vaikkapa yhteinen luontoretki, ratsastusta, konserttikäynti tai pullanleivontaa. Muita ryhmiä on mm. kuntosali- ja uintiryhmä, kädentaitoryhmä, arjenhallintaryhmä, ruokaryhmä. Tarjolla on myös kristilliseltä pohjalta olevaa hengellistä ohjelmaa mikäli asiakas kokee sen omakseen. Hoitokodilla voi pelaila lautapelejä, kuunnella musiikkia, tehdä käsitöitä tai vaikka soittaa pianoa. Pyrimme myös tukemaan kuntoutujan omia intressejä järjestämällä harrastus- ja opiskelumahdollisuuksia.

Arvot

Tulevaisuuden Portin arvopohja on yhteiskristillinen. Kristilliset arvomme näkyvät henkilökuntamme valmiudessa keskustella myös kristinuskoon liittyvistä asioista ja luoda yhteyksiä paikallisiin seurakuntiin, jos kuntoutuja niin haluaa. Ymmärrämme, että henkilölle, jolle usko on elämässä tärkeässä roolissa, se voi olla avainasemassa myös kuntoutuksen kannalta.

Tulevaisuuden Portista saa tiiviin ja tärkeän omahoitajasuhteen lisäksi lääkäripalvelut tarpeen mukaan. Pienen paikkamäärämme ja korkeasti koulutetun henkilökuntamme ansiosta meillä on valmiudet ottaa vastaan myös hyvin huonokuntoisia potilaita esimerkiksi suoraan sairaalan akuuttiosastolta.

Laboratoriopalvelut ostamme Kouvolan Synlabin yksiköstä. Teemme paljon yhteystyötä paikallisten
toimijoiden kanssa, mm. ravitsemusterapian osalta.