Markku Turkki, toimitusjohtaja, mielenterveyshoitaja

Markulla on vuosikymmenten syvä kokemus psykiatriasta ja hän hallitsee monenlaisista taustoista tulevien ihmisten auttamisen. Hoitokodilla hän toimii turvallisena isähahmona monelle asiakkaalle. Johtajana Markku osaa hyödyntää moniammatillisen työryhmän taidot asiakkaiden kuntoutumisen edistämiseksi. Markku on luonteeltaan rauhallinen ja osaa toimia turvallisesti haastavissakin tilanteissa.

markkuturkki(a)luukku.com

Terhi Lehtinen, vastaava johtaja, terveyden- ja sairaanhoitaja (AMK), ratkaisukeskeinen psykoterapiakoulutus (University of the West of England).

Terhillä on pitkä kokemus psykiatrisesta hoitotyöstä sekä uutta osaamista ratkaisukeskeisen psykoterapian lähestymistavoista. Hän osaa huomioida asiakkaat heidän omista lähtökohdista käsin ja kunnioittaa jokaista ainutlaatuisena yksilönä. Terhi on selkeä ja johdonmukainen, niin esimiehenä kuin auttajanakin. Häneltä sujuu päätöksentekeminen helposti ja hän hahmottaa kokonaisuuksia loistavasti. Ihmisenä Terhi on turvallinen, helposti lähestyttävä ja rakkaudellinen. Hän näkee muissa ihmisissä vahvuudet ja osaa nostaa ne näkyviin. Terhillä on vahva auttamisen halu ja taito rohkaista jokaista.

lehtinenterhi(a)hotmail.com p. 044 576 1515

Laura Dadu, terveyden- ja sairaanhoitaja AMK, ratsastusterapeutti, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus

Tuula Huhtinen, erityisohjaaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus, NLP-practioner

Hannele Jokela, fysioterapeutti

Hannelella on fysioterapeuttina vahva oman alansa tuntemus. Persoonaltaan Hannele on eloisa, aktiivinen ja innokas. Hän on aito, huumorintajuinen, iloinen, positiivinen, sinnikäs, ulospäin suuntautunut, sosiaalinen, avulias ja rohkea. Hannele paneutuu jokaisen asiakkaansa asiaan huolellisesti ja on kiinnostunut yksityiskohdista. Hän on turvallinen lähimmäinen, jolle asiakkaat kertovat kuulumisia vielä pitkään hoitojakson päättymisen jälkeenkin.

Elina Ketonen, vastaava hoitaja Toimintakeskus Kulmakivessä, sairaanhoitaja (AMK), seksuaaliterapia ja -neuvonta

Elina on hoitajana järjestelmällinen ja selkeä. Hänestä on suuri apu asiakkaille heidän opetellessa käytännönasioiden hoitamista. Terapeuttina Elina osaa keskustella vaikeista asioista luontevasti ja pohtii ihmisen seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä turvallisesti kristillisestä arvopohjasta käsin. Luonteeltaan Elina on energinen ja saa ihmiset hymyilemään. Hän on auttavainen, luotettava, tehokas ja aikaansaava. Elina on eloisan ihastuttava pakkaus, joka osaa nauraa ja nauttia elämästä. Hän osaa rohkaista ja kannustaa, ja on luotettava tuki vaikealla hetkellä.

eketonen(a)outlook.com

Hanna Laine, vastaava hoitaja hoitokodilla, sairaanhoitaja (AMK), ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus

Hanna on hoitajana rohkaiseva, joustava ja ymmärtäväinen kuuntelija. Hannalla on hyvä tilannetaju ja kyky kohdata asiakkaita heidän tarpeidensa mukaan. Hanna kykenee syventymään monien ihmisten asioihin ja osaa ohjata hoitoyhteisöä toimimaan kokonaisuutena. Ammattitaito ja sydämen asenne työtä kohtaan näkyy asiakassuhteissa. Ymmärryksenä kautta Hanna luo turvallista ilmapiiriä ympärilleen. Hanna uskoo toipumisen mahdollisuuksiin ja kiinnittää huomionsa onnistumisiin. Hannalla on hyvä huumorintaju, jonka avulla hän auttaa ihmisiä ottamaan etäisyyttä ongelmiinsa. Hänen toiminnallisuus tempaa muutkin mukaansa.

Sonja Linne, terveyden-ja sairaanhoitaja (AMK), ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus

Sonja on ihmisläheinen auttaja. Hän on hyvä kuuntelija, jolla on taito ymmärtää asioita autettavan lähtökohdista käsin. Sonjalla on voimavaroja keskittyä toisten auttamiseen syvällisellä tasolla ja hänellä on kyky pohtia asioita monesta eri näkökulmasta. Sonja välittää ympärilleen aitoa huolenpitoa ja hänen myötätuntoinen suhtautumisensa saa ihmiset kokemaan itsensä arvokkaiksi. Sonja on persoonaltaan oikeudenmukainen, rehellinen, rohkea, epäitsekäs ja tasapuolinen, avulias, rauhallinen, joustava ja mukautuva sekä luova. Hänellä on kyky laittaa merkille ihmisistä tärkeitä yksityiskohtia ja osoittaa heille sitä kautta huomaavaisuutta.

Maria Mäenpää, sosionomi (valmistuu 12/2019)

Minttu Nikkanen, sosiaalipedagogi

Minttu on työntekijänä toimelias ja aikaansaava.

Hän on aidosti kiinnostunut asiakkaiden tilanteesta, tulevaisuuden mahdollisuuksista ja mielenkiinnon kohteista. Minttu auttaa aktiivisesti asiakkaita kohti heidän unelmiaan. Hän saa luotua hyvän suhteen erilaisten ihmisten kanssa. Mintulla on piristävän positiivinen olemus, ja hän saa asiakkaat aktivoitua toimintaan. Hän on helposti mukautuva, toimelias ja energinen, mutta hillityllä olemuksellaan luo rauhallista ilmapiiriä ympärilleen. Hän on avulias ja kaikille ystävällinen. Minttu on rohkea ja ennakkoluuloton, aktiivinen ja tavoitteellinen.

Laura Suikkanen, lähihoitaja

Tulevaisuuden Portissa työskentelee osa-aikaisesti sekä sijaisuuksissa ammattitaitoisia lähihoitajia ja ohjaajia.

Ensisijaisena yhteistyölääkärinämme toimii nuorisopsykiatri Mikaela Blomqvist-Lyytikäinen

Teemme yhteistyötä myös fysioterapeutti Hertta Hynnisen kanssa. Hän tarjoaa asiakkaillemme psykofyysistä fysioterapiaa.